HAVIAR, Tomáš: Úzkorozchodné želenice v okolí trate Zohor – Plavecký Mikuláš (2019)

HAVIAR, Tomáš: Úzkorozchodné želenice v okolí trate Zohor – Plavecký Mikuláš (2019)

Do 7. zväzku edície Zaniknuté koľaje pripravil autor viacerých kníh o úzkorozchodných železniciach na Slovensku titul zo Záhoria z oblasti Malých Karpát. Autor s odbornou erudíciou a precíznosťou popisuje históriu a pôsobenie úzkorozchodných železničiek v okolí trate Miestnej železnice Bratislavskej župy, konkrétne medzi Zohorom a Plaveckým Mikulášom. Niektorým ďalším železničkám z tejto oblasti sa venoval v predchádzajúcich knihách, napr. Malokarpatské úzkorozchodné železnice na panstvách Pálfyovcov. V jednotlivých kapitolách novej knihy odkrýva tajomstvá lesnej železničky v Lozorne, železničiek v Jablonovom, Perneku a Kuchyni, železnice letiska nový Dvor, banskej železnice v Perneku, lesných železníc v Malackách/Rohožníku i železnice bratov Mayerovcov a pod. Súčasťou každej kapitoly je detailný technický popis vozidiel železnice. Kniha je plná unikátnych a doposiaľ nepublikovaných fotografií a dokumentov pôvodných projektových a typových výkresov a topografických máp. Autor prispel do knihy viacerými kresbami a mapami jednotlivých tratí.

---

Bibliografický záznam:

Haviar, Tomáš: Úzkorozchodné želenice v okolí trate Zohor – Plavecký Mikuláš. 1. vyd. Turany: Tlačiareň P + M, s. r. o., Turany 2019. 160 s. ISBN 978-80-89694-58-7.