MAJERNÍK, Miroslav: Zrada rytiera Andreasa (2019)

MAJERNÍK, Miroslav: Zrada rytiera Andreasa (2019)

Autor v cykle piatich na seba nadväzujúcich beletrizovaných dobrodružných príbehov podáva – na základe menej známych skutočných historických udalostí – plastický obraz o živote svojich hrdinov, mocných a bohatých, chudobných i bezvýznamných ľudí, ktorí ovplyvnili beh dejín na terajšom východnom Slovensku v období od 15. do začiatku 20. storočia. Ide o rozprávanie popretkávané láskou, intrigami, zradou, späté s napätím a poznaním vlastnej histórie. Deje príbehov sa odvíjajú od skutočných udalostí, ktoré sa odohrávali v malom mestečku, jeho mocnom kamennom hrade a v podhradí na severovýchode dnešného Slovenska, v jeho bývalých historických župách a ktoré sa šírili do významných kráľovských miest a opevnených hradov mocných feudálnych rodov vtedajšieho uhorského kráľovstva. Autorovi sa podarilo vystihnúť dobové reálie, v ktorých dominuje spojenectvo ľudí veriacich v dobro, čestnosť a zmysel pre povinnosť, no nevyhýba sa ani zákerným činom, akými sú podlosť, zrada a vražda, uplatňovanými v boji o moc a bohatstvo, žiaľ, aj v súčasnej rozdelenej spoločnosti.

---

Bibliografický záznam:

MAJERNÍK, Miroslav: Zrada rytiera Andreasa. Stropkov: Miroslav Majerník (vlastným nákladom), 2019, 1. vyd., 260 s., ISBN:: 978-80-570-0322-9 (viaz.)