HRADSKÝ, Juraj: Bitka pri Lamači (2019)

HRADSKÝ, Juraj: Bitka pri Lamači (2019)

Bitka pri Lamači, ktorá bola súčasťou Prusko-rakúskej vojny, by sa mohla nazývať aj „Bitka pri Dúbravke“, alebo „Bitka pri Záhorskej Bystrici“ či „Bitka pri Devínskej Novej Vsi“. Historici ale tento posledný vojnový stret medzi Pruskom a Rakúskom, v tzv. Nemeckej vojne, zaznamenali ako „Schlacht bei Blumenau“ - resp. „Gefecht bei Blumenau“.
V bitke pri Hradci Králové 3. júla 1866 bola rakúska armáda porazená a presúvala sa na územie Slovenska, k Bratislave, kde mala zabrániť Prusom v priamom postupe na Viedeň. Autor popisuje udalostí z pohľadu kronikárov a zachytáva dobový život v Bratislave, Lamači, Dúbravke, Záhorskej Bystrici a v Devínskej Novej Vsi tesne pred samotnou bitkou.
Ťažiskovým momentom publikácie je zaznamenanie priebehu bitky, jej popis a jednotlivé udalosti odohrávajúce sa počas nej nielen na bojovom poli, ale aj v priľahlých obciach.
Po skončení bojov, 22. júla 1866 o 12.00 hod. vstúpilo do platnosti prímerie a ďalšia kapitola si všíma udalosti, ktoré tesne po bitke nasledovali – popis rokovaní predchádzajúcich podpisu mierovej zmluvy v Mikulove a následne v Prahe. V dôsledku prehratej vojny musel cisár František Jozef I. prijať veľa pokorujúcich opatrení s obrovskými dôsledkami územnými aj finančnými.
Publikácia ide do hĺbky, popisuje charakter a stav nepriateľských armád, analyzuje jednotlivé zbory, ich výstroj a výzbroj. Tieto fakty sú rozšírené o profily jednotlivých predstaviteľov Pruska a Rakúska , ktorí v tejto vojne velili, či ktorí v nej aj padli.

***
Bibliografický záznam:
Juraj Hradský: Bitka pri Lamači. 1 vyd. Bratislava: Marenčin PT, 2019. 187 s. ISBN 978-80-569-0389-6 (viaz.)