ČURMOVÁ, Viera: Tajomstvá povestí (2019)

ČURMOVÁ, Viera: Tajomstvá povestí (2019)

Viera Čurmová je známou humenskou spisovateľkou, ktorej tvorba je venovaná predovšetkým deťom. Je zberateľkou a autorkou povestí, preto aj jej knihy majú historický nádych. Pri písaní sa venuje hlavne regionálnej histórii.

Čerstvú knižku Tajomstvá povestí autorka napísala na základe mnohých zozbieraných informácií, ktoré sa skutočne stali v minulosti. Knihu písala takmer dva a pol roka, inšpiroval ju kaštieľ v Budmericiach, v obci v okrese Pezinok. Pri písaní knihy sa jej podarilo odhaliť aj 115 ročné tajomstvo budmerickej kaplnky.

***
Bibliografický záznam:

Viera Čurmová: Tajomstvá povestí. 1. vyd. Humenné: Vlastným nákladom, 2019. 102 s. ISNB 978-80-570-0711-1

***

Medailón členky Spolku slovenských spisovateľov: Viera Čurmová