Být knihou a v rukou se ti otevřít: Výběr z básní z knih pěti slovenských současných básníků: Miroslav Bielik, Štefan Cifra, Etela Farkašová, Oľga Gluštíková, Ján Tazberík (2019)

Být knihou a v rukou se ti otevřít: Výběr z básní z knih pěti slovenských současných básníků: Miroslav Bielik, Štefan Cifra, Etela Farkašová, Oľga Gluštíková, Ján Tazberík (2019)

Preklad a prebásnenie: Lydie Romanská

Zbierka Být knihou a v rukou se ti otevřít je výberom z kníh piatich slovenských súčasných básnikov. Ich poetika sa reáliami v podstatne nelíši od veršov českej proveniencie, výrazne hádam len tým, že sa v nich občas kmitne Dunaj, pripomínajú veľké vzory slovenskej poézie. Zaujímavá je výberom autorov. Poetiky Štefana Cifru a Jána Tazberíka sú od sebe na míle vzdialené – od Cifrovej viery v nápravu človeka umením k originálnej nadreálnej imaginácii v diele Jána Tazberíka. Verše Oľgy Gluštíkovej prinášajú špecifický, nevšedný pohľad na telesnosť bytosti označenej slovom žena, vo veršoch Etely Farkašovej dominuje  na pozadí jemného ženského subjektu silný intelekt. Miroslav Bielik, to je poézia presvedčivá, mužná, zakotvená v koreňoch predkov, reflektujúca velikánov slovenskej i európskej poézie. Všetkých päť básnikov má čo povedať nielen svojmu národu, ale aj vnímavému českému príjemcovi nešpekulatívnej poetickej tvorby.

***

Biblografický údaj:

Být knihou a v rukou se ti otevřít: Výběr z básní z knih pěti slovenských současných básníků: Miroslav Bielik, Štefan Cifra, Etela Farkašová, Oľga Gluštíková, Ján Tazberík. Zo slovenčiny do češtiny preložila a prebásnila Lydie Romanská. 1. vyd. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2019.  160 s. ISBN 978-80-7465-386-5