MORAVČÍK, Leopold: Objavené v zápisníkoch: Polstoročie očami novinára (2019)

MORAVČÍK, Leopold: Objavené v zápisníkoch: Polstoročie očami novinára (2019)

Nepublikované novinárske zápisky a zážitky ponúkajú čitateľovi zaujímavý exkurz do sveta iných kultúr a stretnutí s politikmi i kráľmi.

***
Bibliografický záznam:
Leopold Moravčík: Objavené v zápisníkoch: Polstoročie očami novinára. Ilustrácie: autor a Boris Latta. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2019. 190 s. ISBN 978-80-8046-920-7 (viaz.).