MORAVČÍK, Leopold: Nezbedné príbehy (2020)

MORAVČÍK, Leopold: Nezbedné príbehy (2020)

Motívom na napísanie Nezbedné príbehy knihy sú skutočné udalosti, ktoré sa odohrali v liptovskej obci Lúčky v rozličnom časovom období až do 60. rokov 20. storočia.

***
Bibliografický zánam:
MORAVČÍK, Leopold: Nezbedné príbehy. Ilustrácie: Viliam Matula a Ľudovít Vrzgula. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2020. 134 s. ISBN 978-80-8046-989-4 (viaz.)