KOŠKOVÁ, Hana: Chránené územie (2020)

KOŠKOVÁ, Hana: Chránené územie (2020)

Hana Košková (1942), spisovateľka, poetka a literárna prekladateľka, je jednou z najvnímavejších a najpresvedčivejších autoriek súčasnej slovenskej literatúry. Pre jej poéziu je charakteristická úspornosť výrazu, minimalizmus a obraznosť. Jej verše sú ako šperky, cez ktoré vnímame vonkajší a vnútorný svet autorky. V tematickom okruhu načiera do intímnych zákutí, ale nevyhýba sa ani otázkam s filozofickým podtextom. Kniha Chránené územie je básnickou výpoveďou o tom, čo je podstatou ľudského úsilia, čo je trvalé a čo podenkové.

***

Bibliografický záznam:
Hana Košková: Chránené územie. Ilustrácie: Ladislav Maria Wagner. 1. vyd.Lučenec: Lux libris, 2020. 88 s. ISBN 988097 367701