HRADSKÝ, Juraj – HABÁŇ, Pavel: Zápisky z frontu: Elo Šándor (2020)

HRADSKÝ, Juraj  – HABÁŇ, Pavel: Zápisky z frontu: Elo Šándor (2020)

Dnes už nie veľmi často sa nám podarí nahliadnuť takmer priamo do vojnového diania. A to najmä ak ide o prvú svetovú vojnu. Chceli by sme preto čitateľovi ponúknuť takéto nahliadnutie formou autentickej výpovede osobného príbehu jedného z jej účastníkov, ktorý si ho zaznamenával do svojho denníka. O to významnejší je fakt, že autorom zápiskov nie je nikto iný, ako ELO (ELEMÍR) ŠÁNDOR, slovenský spisovateľ a publicista, autor trojzväzkového humoristického románu Sváko Ragan z Brezove.

Vo svojom denníku opisuje bojové nasadenie v oblasti Bukoviny, ktorá je dnes časťou severného Rumunska a západnej Ukrajiny. Bojovali tam proti sebe vojská rakúsko-uhorskej a ruskej armády so striedavými úspechmi, zato však s obrovskými stratami na oboch stranách.

V úvodných kapitolách je popísaná situácia v rakúsko-uhorskej monarchii tesne pred prvou svetovou vojnou, ako aj príčiny jej vzniku a dôsledky tohto vojnového konfliktu, ktoré ovplyvnili dianie nielen v Európe, ale aj mimo nej.

***
Bibliografický záznam
Juraj Hradský – Pavel Habáň: Zápisky z frontu: Elo Šándor. autor obálky: Michal Dočkal.  1. vyd. Praha (ČR): Naše vojsko, 2020. 150 s. ISBN 978-80-206-1901-3 (viaz.).