PERNÝ, Lukáš: Utopisti; vizionári sveta budúcnosti: Dejiny utópií a utopizmu (2020)

PERNÝ, Lukáš: Utopisti; vizionári sveta budúcnosti: Dejiny utópií a utopizmu (2020)

Od šesťdesiatych rokov, kedy vyšiel Zamarovského zborník Utopisti a Šimečkove knihy o utópiách, nevznikla na Slovensku kniha, ktorá by spracovávala tému dejín utópií a utopizmu z pozície systematickej filozofie. Kniha L. Perného analyzuje diela autorov, akými boli Thomas More, Tommaso Campanella, Francis Bacon, Henri de Saint-Simon, Charles Fourier či Robert Owen, ale aj zabudnutých mien ako Étienne-Gabriel Morelly, Gabriel Bonnot de Mably, Gracchus Babeuf, Etienne Cabet, Robert de Lamennais, s rozšírením na slovanský (ruský, český a slovenský utopizmus (Gercen, Belinskij, Bolzano, Štúr).
Kniha sa člení  na tri časti: prvá skúma utópiu encyklopedicky, druhá časť sú samotné dejiny utópií a tretia, teoreticko-praktická časť skúma utópiu ako filozofický argument pre sociálno-politickú prax vo vedeckom a racionálnom uvažovaní o budúcnosti ľudstva. Publikácia má v prvom rade slúžiť ako prehľad dejinami utopických ideí, ktoré sa v  rozličných formách a u viacerých autorov opakovali. Toto opakovanie ideí v rôznych historických etapách je empirickým dôkazom o univerzálnosti fenoménu utopizmu...

***
Bibliografický záznam:
PERNÝ, Lukáš: Utopisti; vizionári sveta budúcnosti: Dejiny utópií a utopizmu. Martin: Matica Slovenská, 2020, 1 vyd., 390 s., ISBN: 978-80-8128-257-7 (viaz.)