ŠIDLÍK, Marián: Stopy stratených snov: Sto básní z japonskej klasiky (2020)

ŠIDLÍK, Marián: Stopy stratených snov: Sto básní z japonskej klasiky (2020)

Antológia Ogura hjaku-nin-isšu je najznámejším básnickým dielom stredovekého Japonska. Zostavil ju v r. 1235 básnik, učenec a kaligraf TEIKA FUDŽIWARA. Zahŕňa verše autorov od 7. – 13. storočia. V básňach sa odráža svojské chápanie prírody, zvykov a medziľudských vzťahov; častým námetom je láska.

***
Bibliografický záznam:
Marián Šidlík: Stopy stratených snov: Sto básní z japonskej klasiky. Ilustrácie: Jana Karosová, Pavol Tupaj: Stopy stratených snov: Sto básní z japonskej klasiky. 1. vyd.  Košice: Pectus, 2020. 116 s. ISBN 978-80-8943537-1