PUCHALA, Rastislav: Archa zmluvy (2020)

PUCHALA, Rastislav: Archa zmluvy (2020)

Archa zmluvy je oživeným fotografickým atlasom niekoľkých generácií rodiny Wallachovcov (Valachovcov) od konca 19. až po začiatok 21. storočia. Na pozadí historických a duchovných premien spišskej dediny otvára témy plynutia času, vzťahu k viere, Biblii a cene poznania. Emocionálne aj faktografický silný príbeh o zmysle ľudského utrpenia, pokánia a zmierenia sa s Bohom. Dedinka je presne zasadená v čase, no vďaka autorovej rozprávačskej suverenite je literárne nadčasová. Skvelá scéna spoločného obeda všetkých generácií – živých aj mŕtvych s biblickými patriarchami podčiarkuje mystický charakter autorovho rozprávania.

***

Bibliografický záznam
Rastislav Puchala: Archa zmluvy. 1. vyd. Bratislava: TRIO Publishing, 2020. 232 s. ISBN 9788081700781 (viaz.)