Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Prešove

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Prešovského samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Ingrid L ukáčová; členovia výboru odbočky: Oľga Adamkovičová, Erika Matonoková, Jozef Ivan, Tomáš Majerník.

___________________________________________________________________________________________________

Prezentácia a uvedenie knihy OĽGY ADAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ medzi čitateľov

Nemôžem mlčať

OĽGA ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, členka prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (PO SSS), prezentovala svoju najnovšiu zbierku poézie Nemôžem mlčať. Podujatie, ktorým knihu uviedli medzi čitateľov, sa konalo v priestoroch Evanjelickej fary v Prešove dňa  9. 1. 2023.

Zbierka básní sa člení na tri časti: Na bojisku života, Infúzie, Odkiaľ a kam. Presvedčili sme sa, že ľudské srdce môže rozdávať ľuďom dobro, lásku a krásu... – spisovateľka tak urobila vo svojej knihe.

Poetka O. Adamkovičová-Semková sa narodila 9. mája 1950 v Prešove. Samostatne vydala básnické knihy, v ktorých sa každá zameriava na tri tematické okruhy s názvami: Básne, Prídavok, Pianissimo, Kantiléna srdca, Hore pozerám. Všetky spája autorkina viera v Boha, motívy z Biblie a zážitky bežných dní, ktoré prežíva. Lyrika je pre autorku spôsob, ako nemlčať a vhodne upozorniť poetickými slovami na význam ľudského života, na spoznanie skutočnosti a pobáda k spôsobu života vo viere.

Ingrid Lukáčová (vľavo) s autorkou
Oľgou Adamkovičovou-Semkovou
počas uvedenia knihy medzi čitateľov

Na prezentácii odzneli ukážky básní zo zbierky Nemôžem mlčať, ktoré predniesli ĽUDOVÍT PETRAŠKO, INGRID LUKÁČOVÁ a autorka prezentovanej zbierky.

Hudobnú zložku obohatil svojimi piesňami spevácky zbor SION pri cirkevnom zbore ECAV, ktorého dirigentkou je naša autorka. Knihu sme symbolicky pohladili či vyšibali vetvičkami rozmarínu a voňavú, na pamiatku a pomoc životu, sme ju vyslali medzi čitateľov.

Dovolím si ešte dopovedať – čítajme takéto knihy, aby nezostali naše duše hladné a národy, ktorých sme súčasťou, aby nezostali nahé.

INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka PO SSS

Foto: archív autorky

Diváci na prezentácii knihy
Oľgy Adamkovičovej-Semkovej Nemôžem mlčať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spevácky zbor SION pri cirkevnom zbore ECAV, ktorého dirigentkou je Oľga Adamkovičová-Semková, autorka prezentovanej zbierky básní Nemôžem mlčať

Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov: Ako soľ

Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov: Ako soľAko soľ – Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov – je prvým vreckom slov, ktoré možno pripodobniť ku kryštálikom zázračnej soli. Zborník ponúka slová usporiadané do literárnych ukážok podľa jazykových pravidiel a estetického cítenia autorov. V zborníku je predstavených 18 autorov – básnikov a prozaikov, ktorí prijali ponuku uverejniť ukážky zo svojej tvorby. Kniha vyšla v Spolku slovenských spisovateľov s prispením Prešovského samosprávneho kraja s cieľom pokračovať v šírení literatúry a kultúry slova. Zborník sa zaraďuje aj medzi významné edičné projekty odbočiek SSS z nedávnych rokov, osobitne treba spomenúť etablovaný Almanach Nitra. Prešovskí autori sa prezentujú týmto vydaním aj v kontexte aktuálnych antológií, ktoré vyšli v Spolku slovenských spisovateľov: Refrény času a Básnici 2018.  
Vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2019.
Rozmery: 145 x 217 mm, počet strán: 127, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-114-6

Z činnosti odbočky SSS v Prešove

26.11.2019 02:13

V Prešove prezentovali zborník umeleckej literárnej tvorby členov a sympatizantov odbočky SSS Ako soľ

ANOTÁCIA: Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov: Ako soľ Prešovská odbočka Spolku...
Celý článok
26.03.2019 04:16

V Prešove privítali novú knihu JOZEFA IVANA

V koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove sa 15. marca 2018...
Celý článok
02.01.2019 17:11

Kľakli si k nám Vianoce

Študenti odboru slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity...
Celý článok
23.12.2018 17:34

Putujúce pero – vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe

Dňa 12. decembra 2018 sa v zasadacej miestnosti Gréckokatolíckej teologickej fakulty...
Celý článok
06.09.2018 17:10

Zbierku poézie OĽGY ADAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ Pianissimo uviedli 28. 8. 2918 v Prešove medzi čitateľov

Ako sa  „oslobodzuje“ kniha   FOTOGALÉRIA: Prezentácia knihy Oľgy Adamkovičovej-Semkovej...
Celý článok
03.05.2018 09:29

Vznikla nová odbočka SSS v Prešove (27. 4. 2018)

Vznikla nová odbočka SSS v Prešove V piatok 27. apríla sa zišli členovia Spolku slovenských...
Celý článok
03.05.2018 09:01

Zbierku Vladimíra Skalského Z dvoch brehov uviedli do života v Prešove (27. 4. 2018)

Vladimír Skalský, básnik a publicista, predseda Združenia Svetového združenia Slovákov...
Celý článok
<< 1 | 2

Prezentácia kníh členov  odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Prešove – Prešov Dýcha...

A nielen Prešov, ale v tomto meste aj SLOVO DÝCHA. Dňa 25. septembra 2022 od 16. hodiny dýchala dokonca aj prešovská Caraffka – historická budova (niekdajšia Caraffova väznica, dnes mestská galéria), v ktorej sa stretli milovníci umeleckého slova, konkrétne poézie autorky Ingrid Lukáčovej, členky prešovskej odbočky SSS, a prózy Ľudovíta Petraška.

 


 

 

Druhá prezentácia literárnej tvorby členov prešovskej odbočky SSS – z tvorby EVY KOLLÁROVEJ a TOMÁŠA MAJE  RNÍKA

Prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov (PO SSS) usporiadala 10. 8. 2022 druhú prezentáciu literárnej tvorby svojich členov – EVY KOLLÁROVEJ a TOMÁŠA MAJERNÍKA. V priestoroch Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, s ktorou Spolok úspešne spolupracuje, sa zišlo asi päťdesiat priaznivcov literárnej tvorby.

(Čítať VIA C)

Prezentácia literárnej tvorby OĽG Y A DAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ

Stretnutie členov prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) sa uskutočnilo 13. júla 2022 v Krajskej knižnici POH v Prešove. Okrem zoznámenia sa s novoprijatými členmi, ich tvorbou a s vydanými knihami našich autorov, spisovateľ František Ruščák navrhol, aby každý autor odbočky prezentoval svoju doterajšiu literárnu tvorbu pred verejnosťou. Ako prvá sa prestavila v priestoroch Krajskej knižnice Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove 29. júla 2022 prezentácia svojou literárnou tvorbou poetka OĽGA ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ.

(Čít ať VIAC)

Jubilant TOMÁŠ MAJERNÍK – člen výboru odb očky SSS v Prešove  

V Prešove dominuje duch kultúry. Vysoké školy prevažne s humanitným zameraním, knižnice, divadlá, múzeá, kostoly... Spisovatelia známi aj neznámi. V oblasti poézie si sčasti pripomeňme život i tvorbu nášho jubilanta TOMÁŠA MAJERNÍKA, ktorý je členom prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a od jej ustanovujúceho zhromaždenia 27. 4. 2018 členom jej výboru.

(Čítať VIAC)

 

Vznikla nová odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Prešove (z archívu)

V piatok 27. apríla 2018 sa zišli členovia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) na ustanovujúcom regionálnom zhromaždení odbočky SSS v Prešove v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava a ustanovili novú odbočku SSS s pôsobnosťou pre Prešovský kraj, ktorej zriadenie schválilo Predstavenstvo SSS. Zároveň si zvolili členov výboru. Tajomníčkou prešovskej odbočky sa stala INGRID LUKÁČOVÁ, dovtedy tajomníčka odbočky SSS v Košiciach...

(Čítať VIAC)

Fotogaléria: Odbočka SSS v Prešove (27.  4. 2018)