V Prešove privítali novú knihu JOZEFA IVANA

26.03.2019 04:16

V koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove sa 15. marca 2018 o 18.30 hod. konalo Privítanie knihy Jozefa Ivana Gény Tálie medzi čitateľov. Večer prežitý s básňami, ich autorom a priaznivcami poézie sa veľmi vydaril. Prítomných prekvapilo autorovo moderátorské umenie, o krásne hudobné spestrenie slávnostného programu a recitovanie básní sa pričinili študenti spomínaného konzervatória.

Jozef Ivan vydal básnické zbierky: Sex času s nulou, Emócie v celofáne, Adamovo rúcho. Básnickú zbierku symbolicky posypala makom Ingrid Lukáčová, tajomníčka prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov, a prítomní členovia odbočky zaželali knihe, aby básne mali čitateľov ako maku a aby aj autor mal tvorivých nápadov ako maku. Nech sú jeho básne spôsobom výchovy, vyzývajú k náprave morálky, k spamätaniu sa. Či nimi Jozef Ivan človeka prevychová k lepšiemu, to ukáže budúcnosť.

INGRID LUKÁČOVÁ

Foto: Jana Krupová

Jozef Ivan so svojou novou knihou Gény Tálie, ktorú s ním uviedla medzi čitateľov Ingrid Lukáčová posypaním makom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecenstvo na uvedení knihy Jozefa Ivana Gény Tálie v Prešove

Uvedenie knihy Jozefa Ivana Gény Tálie v Prešove spestril aj kultúrny program vrátane operného spevu