Prezentácia literárnej tvorby OĽGY ADAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ

07.08.2022 12:56

 Stretnutie členov prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) sa uskutočnilo 13. júla 2022 v Krajskej knižnici POH v Prešove. Okrem zoznámenia sa s novoprijatými členmi, ich tvorbou a s vydanými knihami našich autorov, spisovateľ František Ruščák navrhol, aby každý autor odbočky prezentoval svoju doterajšiu literárnu tvorbu pred verejnosťou. Prítomní autori jeho návrh schválili.

Ako prvá sa prestavila v priestoroch Krajskej knižnice Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove 29. júla 2022 prezentácia svojou literárnou tvorbou poetka OĽGA ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ. Publikum, ktoré tvorili priaznivci literárnych podujatí i členovia PO SSS, privítala tajomníčka odbočky, poetka Ingrid Lukáčová. Stručne predstavila životopis autorky, ktorá tvorí duchovnú lyriku, je členkou prešovskej odbočky SSS. Jej básne vyšli v zbierkach: Básne (Martin 2016), Prídavok (ViVit, Kežmarok 2017), Pianissimo (Vydavateľstvo L. CUPER, Prešov 2018), Kantiléna srdca (Vydavateľstvo L. CUPER, Prešov 2020), Hore pozerám (Vydavateľstvo L. CUPER, Prešov 2021).

Ingrid Lukáčová (vľavo) s poetkou Oľgou Adamkovičovou-Semkovou
počas prezentácie v Krajskej knižnici POH v Prešove

 Autorka O. Adamkovičová-Semková urobila prierez svojou vlastnou poetickou tvorbou, ktorý bol súčasne nahliadnutím do je života. Svoje básne rozčlenila podľa chronológie vydaných zbierok a ich častí. Autorka recitovala niektoré svoje básne a v recitácii ju striedali aj členovia PO SSS, spisovatelia Eva Kollárová, Ingrid Lukáčová a Ľudovít Petraško. Podujatie hudobne sprevádzalo trio Ivan Sakala, Stano Kendera a Jozef Adam. Autorka sa zmienila aj o novovydanej knihe básní Hore pozerám, ktorú sme privítali pohladením levanduľovou kyticou. Básne Oľgy Adamkovičovej sú každodenné víťazstvá viery v Boha, nádeje a lásky na ceste životom. Presahujú hlboko dovnútra ľudského duchovného sveta. Vnímavý čitateľ cíti, akoby ľahko plynúce verše hladili jeho srdce.

 

Oľga Adamkovičová-Semková

Po tomto vydarenom podujatí je naplánovaná prezentácia literárnej tvorby ďalších autorov PO SSS.

INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov

Foto: archív autorky

Hľadisko prezentácie literárnej tvorby Oľgy Adamkovičovej-Semkovej v Krajskej knižnici POH v Prešove