Jubilant FRANTIŠEK RUŠČÁK – člen odbočky SSS v Prešove

12.11.2021 10:42

Jubilant FRANTIŠEK RUŠČÁK – člen odbočky SSS v Prešove

Františka Ruščáka vnímame v spolkovom žití ako aktívneho člena prešovskej odbočky SSS, poeta, znalca literárnej kritiky, recenzistu, prispievateľa do LT, iní ho poznajú ako vysokoškolského pedagóga, jazykovedca-slovakistu. Jeho blízki vedia, že je rodák zo Zemplína, z Jenkoviec pri Sobranciach, jeho život je spätý s Prešovom, tu žil, ako vysokoškolský pedagóg pracoval na akademickej pôde. V súčasnosti je dôchodcom, žije rodinným životom spolu s manželkou v Prešove, ale rád trávi svoj čas na Zemplíne v rodnom dome manželky, kde aj poeticky tvorí. K ľuďom, ktorí sa s ním stretávajú, je priateľský, vedie srdečné, ale i odborne fundované rozhovory, kde nechýba téma poézie. V spolkovej činnosti častokrát uvádza do života nové knihy prešovských autorov, populárno-vedeckým štýlom dokáže priblížiť literárne dielo i laikovi, je nadšený, ak ho oslovia metafory.

Z poetickej tvorby mu vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove vyšla   básnická zbierka s názvom Láska má tvar štvorrozmerný (2016). Ďalšiu básnickú zbierku So sebou a s vami  (2019) vydal Spolok slovenských spisovateľov.

Doc. PhDr. František Ruščák, CSc. sa narodil 15. novembra 1941 v Jenkovciach. Pri príležitosti  krásneho životného jubilea mu členovia prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS )želajú veľa zdravia, pokoj v srdci, tvorivého ducha a radosť z vydarených veršov.

INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka prešovskej odbočky SSS