Prezentácia a uvedenie knihy OĽGY ADAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ Nemôžem mlčať

07.02.2023 14:09

OĽGA ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, členka prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (PO SSS), prezentovala svoju najnovšiu zbierku poézie Nemôžem mlčať. Podujatie, ktorým knihu uviedli medzi čitateľov, sa konalo v priestoroch Evanjelickej fary v Prešove dňa  9. 1. 2023.

Zbierka básní sa člení na tri časti: Na bojisku života, Infúzie, Odkiaľ a kam. Presvedčili sme sa, že ľudské srdce môže rozdávať ľuďom dobro, lásku a krásu... – spisovateľka tak urobila vo svojej knihe.

Poetka O. Adamkovičová-Semková sa narodila 9. mája 1950 v Prešove. Samostatne vydala básnické knihy, v ktorých sa každá zameriava na tri tematické okruhy s názvami: Básne, Prídavok, Pianissimo, Kantiléna srdca, Hore pozerám. Všetky spája autorkina viera v Boha, motívy z Biblie a zážitky bežných dní, ktoré prežíva. Lyrika je pre autorku spôsob, ako nemlčať a vhodne upozorniť poetickými slovami na význam ľudského života, na spoznanie skutočnosti a pobáda k spôsobu života vo viere.

Ingrid Lukáčová (vľavo) s autorkou
Oľgou Adamkovičovou-Semkovou
počas uvedenia knihy medzi čitateľov

Na prezentácii odzneli ukážky básní zo zbierky Nemôžem mlčať, ktoré predniesli ĽUDOVÍT PETRAŠKO, INGRID LUKÁČOVÁ a autorka prezentovanej zbierky.

Hudobnú zložku obohatil svojimi piesňami spevácky zbor SION pri cirkevnom zbore ECAV, ktorého dirigentkou je naša autorka. Knihu sme symbolicky pohladili či vyšibali vetvičkami rozmarínu a voňavú, na pamiatku a pomoc životu, sme ju vyslali medzi čitateľov.

Dovolím si ešte dopovedať – čítajme takéto knihy, aby nezostali naše duše hladné a národy, ktorých sme súčasťou, aby nezostali nahé.

INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka PO SSS

Foto: archív autorky

Diváci na prezentácii knihy
Oľgy Adamkovičovej-Semkovej Nemôžem mlčať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spevácky zbor SION pri cirkevnom zbore ECAV, ktorého dirigentkou je Oľga Adamkovičová-Semková, autorka prezentovanej zbierky básní Nemôžem mlčať