Putujúce pero – vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe

23.12.2018 17:34

Dňa 12. decembra 2018 sa v zasadacej miestnosti Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Putujúce pero. Spoluorganizátormi súťaže boli Prešovský samosprávny kraj (PSK), Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov (SSS). Súťaže sa mohli zúčastniť stredoškoláci Prešovského samosprávneho kraja.

Súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe Putujúce pero sa niesla v znamení pripomenutia si Nežnej revolúcie. Do súťaže sa zapojilo 21 autorov zo stredných škôl PSK: Gymnázium  J. Adama Raymana – Prešov, Stredná odborná škola pedagogická –  Prešov, Stredná odborná škola služieb – Prešov, Stredná odborná škola pedagogická – Levoča, Hotelová akadémia J. Andraščíka – Bardejov, Gymnázium L. Stöckela – Bardejov, Stredná odborná škola drevárska – Vranov nad Topľou. Podujatie moderovala Božidara Lukáčová, ktorá v úvode okrem iných privítala hostí: predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD., dekana GTF PU v Prešove Mons. prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD., prodekana GTF PU v Prešove prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriela Paľu, PhD. a tajomníčku prešovskej odbočky Mgr. Ingrid Lukáčovú.

Súťažné literárne texty hodnotila odborná porota zastupujúca prešovskú odbočku Spolku slovenských spisovateľov v tomto zložení: Ingrid Lukáčová, Oľga Adamkovičová-Semková a Jana Krupová.

V kategórii poézia sa na 1. mieste umiestnila JÚLIA OVŠANÍKOVÁ, 2. miesto udelili BORISOVI KOVALÍKOVI a 3. miesto získala MAGDALÉNA TKÁČOVÁ. Pochvalný diplom udelili ADAMOVI FRENOVI a VLADISLAVI TRECAKOVI.

V kategórii próza sa na 1. miestne umiestnila LENKA ŽELONKOVÁ, 2. miesto získala ZUZANA ANDRÁŠOVÁ a na 3. mieste sa umiestnili MAGDALÉNA TKÁČOVÁ a KAMILA MLYNÁROVÁ.

Víťazné práce boli ocenené diplomami, knihami z Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov a vecnými cenami, ktoré venovali PSK a GTF PU. Ocenenia udelili predseda Prešovského samosprávneho kraja M. Majerský, dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove P. Šturák a tajomníčka prešovskej odbočky SSS, poetka I. Lukáčová. Po ukončení podujatia sa s ňou niekoľkí začínajúci autori porozprávali o úrovni zvládnutia ich súťažných textov.

 

INGRID LUKÁČOVÁ

Foto: Jana Krupová