Zbierku poézie OĽGY ADAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ Pianissimo uviedli 28. 8. 2918 v Prešove medzi čitateľov

06.09.2018 17:10

Ako sa  „oslobodzuje“ kniha

 

FOTOGALÉRIA: Prezentácia knihy Oľgy Adamkovičovej-Semkovej Pianissimo (28. 8. 2018)

 

Dňa 28. augusta 2018 o 17.00 hod. sa v zborovej sieni Evanjelickej fary v Prešove uskutočnila prezentácia knihy poézie s názvom Pianissimo od poetky Oľgy Adamkovičovej-Semkovej, členky prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (PO SSS) a Miestneho odboru (MO) spolku Živena v Prešove. Podujatie pripravila PO SSS v spolupráci s MO spolku Živena v Prešove, CZ ECAV v Prešove a zborovým spevokolom Sion.

Pred divákov, ktorí úplne obsadili zborovú sieň, nastúpil na vyvýšené pódium zborový spevokol Sion pod vedením poetky a zároveň dirigentky Oľgy Adamkovičovej-Semkovej. Predstavil sa piesňou Náš Otče. Po nej nasledoval prednes básne Pianissimo v podaní autorky slávnostne prezentovanej knihy. Moderovania sa ujala Mgr. Ingrid Lukáčová, poetka, tajomníčka novozriadenej prešovskej odbočky SSS. Privítala autorku i všetkých prítomných, zoznámila ich so základnými údajmi zo životopisu a tvorby Oľgy Adamkovičovej-Semkovej.

Autorka Oľga Adamkovičová-Semková a tajomníčka
prešovskej odbočky SSS Ingrid Lukáčová (vpravo)

Podujatie obohatili prednesom básní zo zbierky Pianissimo Emília Juríčková, Tomáš Majerník, Tomáš Semko a Ingrid Lukáčová. Nasledovala zaujímavá beseda s autorkou a po nej nastalo „hľadanie knihy“, ktorú víťazoslávne priniesla zviazanú pestrofarebnými mašľami vnučka autorky Ela Adamkovičová. Úlohou Tomáša Semka, brata autorky, Ely Adamkovičovej a Ingrid Lukáčovej bolo rozviazať mašle a spútanú knihu tak symbolicky odhaliť a predstaviť v plnej kráse čitateľom. Tento akt „oslobodzovania“ knihy sa konal počas klavírnej improvizácie hudobnej skladby v podaní Miloslava Adamkoviča, syna autorky.

Hľadisko na prezentácii knihy Oľgy Adamkovičovej-Semkovej

 

Tvorivej autorke vyjadril svoj obdiv aj Ján Krupa, člen MO spolku Živena, ktorý jej zarecitoval úryvok z dramatického divadelného diela Život je sen od španielskeho autora Pedra Calderóna de la Barca. Za MO spolku Živena v Prešove sa autorke a prítomným prihovorila Mgr. Erika Matonoková, poverená vedením spolku, autorka poviedkových kníh, taktiež členka PO SSS.

V závere programu zaspieval zborový spevokol Sion (na fotografii vpravo) piesne: Alleluia a Požehnanie s vami zostáva. Po ďakovných slovách moderátorky podujatia Ingrid Lukáčovej sa autorka básnickej zbierky Pianissimo Oľga Adamkovičová-Semková ujala autogramiády, prijímala blahoželania, všetkých prítomných pozvala na pohostenie, ktoré pripravili členky spevokolu Sion. Podujatie označili jeho účastníci za veľmi vydarené. Čitatelia hodnotili obsah prezentovanej knihy za zrozumiteľne vystihujúci dnešnú dobu a hodnoty súčasného človeka, čo bolo aj cieľom autorky. Kniha Pianissimo môže poslúžiť nielen starším čitateľom, ale je venovaná aj súčasnej mladšej generácii, ktorá nie je vždy sama vinná za opustenie morálnych a kresťanských princípov života a ich nahradenie falošnými lákadlami tohto sveta. Návrat k pravým hodnotám, v prezentovanom diele najmä k Bohu, je možný v každom čase. V básňach je vyjadrená nádej v lepšie medziľudské vzťahy, viera v najvyššie dobro, Boha – lásku, ktorú chce autorka Oľga Adamkovičová tlmočiť dnešnému čitateľovi, unavenému v deštrukčnom bludisku vzťahov.

 

INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka prešovskej odbočky SSS

Foto: Božidara Lukáčová

 

FOTOGALÉRIA: Prezentácia knihy Oľgy Adamkovičovej-Semkovej Pianissimo (28. 8. 2018)