Druhá prezentácia literárnej tvorby členov prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov: Z tvorby EVY KOLLÁROVEJ a TOMÁŠA MAJERNÍKA

23.08.2022 16:41

Prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov (PO SSS) usporiadala 10. 8. 2022 druhú prezentáciu literárnej tvorby svojich členov – EVY KOLLÁROVEJ a TOMÁŠA MAJERNÍKA. V priestoroch Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, s ktorou Spolok úspešne spolupracuje, sa zišlo asi päťdesiat priaznivcov literárnej tvorby.

Členovia prešovskej odbočky SSS. Sprava (vpredu) Tomáš Majerník a Eva Kollárova (s kvetmi), v strede (v druhom rade) Ingrid Lukáčová

Po úvodnom slove tajomníčky prešovskej odbočky SSS Ingrid Lukáčovej sa začala hlavná časť programu, v ňom svoju tvorbu prezentovala prozaička Eva Kollárová, ktorá hovorila nielen o svojich prozaických knihách (Moja família, Moje korene, Anjelské Vianoce, Princezná so žltou hviezdou), ale aj o pripravovanej poetickej tvorbe pre deti (Nezbedné bublinky, Netopiere). Počas predstavenia kníh odzneli ukážky z diel, ktoré predniesli Oľga Adamkovičová, Ingrid Lukáčová, Slávka Oriňáková a autorka. Recitovali aj ukážky z poézie pre deti, ktoré autorka sama ilustrovala a pripravila na vydanie.

Na podujatí svoju tvorbu prezentoval aj Tomáš Majerník, ukážky z jeho poetickej tvorby (Správne tušenie, Pôjdeme k prameňom) recitovali Oľga Adamkovičová a Ján Krupa.

Hudobného programu sa veľmi dobre zhostili Ivan Sakala a Stano Kendera.

PO SSS pripravuje ďalšie prezentácie literárnej tvorby svojich členov.

 

INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka PO SSS

Foto: archív autorky

Tomáš Majerník a Ingrid Lukáčová