Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Prešove (27. 4. 2018)

Vznikla nová odbočka SSS v Prešove (27. 4. 2018)