JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – JANUÁR 2016

01.01.2016 07:03

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS

MÁJ 2016

7. 5. 1946 – Ján Čižmár (70)

8. 5. 1976 – Peter Kubica (40)

13. 5. 1971 – Pavol Korba (45)

16. 5. 1971 – Patrícia Aratóová (45)

17. 5. 1946 – Viera Procházková (70)

21. 5. 1946 – Otakar Kořínek (70)

23. 5. 1936 – Ján Patarák (80)

25. 5. 1941 – Dušan Kerný (75)

25. 5. 1976 – Branislav Kohút (40)

APRÍL 2016

* 8. 4. 1926 František Vnuk (90)

* 13. 4. 1936 Igor Gallo (80)

* 15. 4. 1941 Daniela Příhodová (75)

* 17. 4. 1941 Milan Holub (75)

* 17. 4. 1961 Vladimíra Komorovská (55)

* 24. 4. 1946 Jozef Bily (70)

* 24. 4. 1941 Alexander Ruttkay (75)

* 29. 4. 1971 Roman Michelko (45)

 MAREC:

* 11. 3. 1946 – Jozef Fedor (70)

* 11. 3. 1941 – Jozef Mokoš (75)

* 14. 3. 1951 – Gabriela Rothmayerová (65)

* 29. 3. 1951 – Ján Tužinský (65)

FEBRUÁR 2016

* 1. 2. 1956 – Viera Čurmová (60)

* 3. 2. 1936 – Igor Rusnák (80)

* 6. 2. 1941 – Ján Jančovic (75)

*  7. 2. 1966 – Jana Martincová Mináčová (50)

* 7. 2. 1986 – Marcel Páleš (30)

* 8. 2. 1946 – Mikuláš Kočan (70)

* 19. 2. 1931 – Ladislav Ondriš (85

* 20. 2. 1956 – Jozef Trtol (60)

* 21. 2. 1951 – Juraj Kalnický (65)

* 24. 2. 1946 – Emil Borčin (70)

* 27. 2. 1941 – Milan Tuma (75)

JANUÁR 2016

 

* 1. 1. 1946 – Mirosla v Danaj (70)

* 1. 1. 1946 – Emil Holečka (70)

* 1. 1. 1961 – Júlia Piačková (55)

* 3. 1. 1931 – Juraj Chovan-Rehák (85)

* 6. 1. 1951 – Mária Mésárošová (65)

* 15. 1. 1961 – Július Lomenčík (55)

* 17. 1. 1941 – Valentín Benčat (75)

* 26. 1. 1976 – Tomáš Haviar (40)

* 27. 1. 1956 – Jarmila Mináriková (60)

* 30. 1. 1936 – Michal Spišiak (80)
* 31. 1. 1981 – Miroslava Varáčková (35)

Blahoželáme!