Slávnostné Predstavenstvo SSS v Modre

/album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/a-riaditelka-mls-img-0125-jpg/ Viera Jančovičová, riaditeľka Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre, Miroslav Bielik, predseda SSS, a Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS. Slávnostné zasadnutie Predstavenstva SSS 22. 10. 2015. Foto: Š. Cifra /album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/a3-clenovia-predstavenstva-img-0122-jpg/ Slávnostné zasadnutie Predstavenstva SSS v Modre 22. 10. 2015. Foto: Š. Cifra /album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/a4-clenovia-predstavenstva-img-0131-jpg/ Slávnostné zasadnutie Predstavenstva SSS v Modre 22. 10. 2015. Foto: Š. Cifra
/album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/b-predstavenstvo-sturova-socha-foto-martina-nemsilajova-img-0135-jpg/ Členovia Predstavenstva SSS a hostia pri pamätníku Ľudovíta Štúra v Modre 22. 10. 2015. Foto: Š. Cifra /album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/c1-v-muzeu-l-stura-img-0143-jpg/ Členovia Predstavenstva SSS v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre 22. 10. 2015. Foto: Š. Cifra /album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/c3-zeny-sturovci-img-0149-jpg/ Z výstavy Ženy v národnoemancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre
/album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/c4-ostrolucka-adela-img-0150-jpg/ Z výstavy Ženy v národnoemancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre /album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/c5-ostrolucka-adela-img-0151-jpg/ Z výstavy Ženy v národnoemancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre /album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/d6-modransky-cintorin-mapa-img-0161-jpg/ Mapa Modranského cintorína so Štúrovským náhrobným areálom
/album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/c-predstavenstvo-na-hrobe-foto-martina-nemsilajova-img-0185-jpg/ Pri hrobe Ľudovíta Štúra v Modre 22. 10. 2015. Zľava: Pavol Dinka, Roman Michelko, Vincent Šabík, Jozef Vladár, Miroslav Bielik, Jaroslav Rezník, Radoslav Kendera, Boris Brendza, Jana Borguľová, Štefan Cifra, Marián Servátka /album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/d-hrob-l-stura-novy-img-0174-jpg/ Veniec SSS na hrobe Ľudovíta Štúra v Modre 22. 10. 2015 /album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/d5-hrob-l-stura-povodny-img-0176-jpg/ Niekdajší náhrobný kameň Ľudovíta Štúra na Modranskom cintoríne. Foto: Š. Cifra
/album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/d7-pamatna-tabula-1-sv-vojna-img-0180-jpg/ Pamätník padlých Z Modry v 1. svetovej vojne na kostole na Modranskom cintoríne /album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/c6-fara-k-stura-l-stur-img-0191-jpg/ Niekdajšia evanjelická fara v Modre, na ktorej žil a pracoval ev. kňaz Karol Štúr, brat Ľudovíta Štúra, a na ktorej Ľ. Štúr našiel r. 1848 útočisko. Foto: Š. Cifra /album/slavnostne-predstavenstvo-sss-v-modre/c7-tabula-na-fare-img-0190-jpg/ Pamätná tabuľa na niekdajšej evanjelickej fare v Modre. Foto: Š. Cifra