Zástupcovia SSS v Skalici (4. 3. 2015)

/album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a01-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0007-jpg/ Prijatie zástupcov SSS 4. 3. 2015 v Skalici na radnici u primátora Ľudovíta Baráta (v strede). Vľavo spisovateľ P. Dinka, rodák zo Skalice, vpravo M. Bielik, predseda SSS. ˇuplne vpravo dcéra Pavla Bunčáka Milica /album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a02-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0020-jpg/ Pred položením vencov k pamätnej tabuli. Jozef Závarský číta báseň, ktorú venoval Pavlovi Bunčákovi /album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a03-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0024-jpg/ Zľava: primátor Ľudovít Barát, predseda SSS M. Bielik a čestný predseda SSS J. Rezník. Vpravo uprostred riaditeľka Záhorského múzea V. Drahošová a Milica Bunčáková, dcéra Pavla Bunčáka
/album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a04-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0029-jpg/ Zástupcovia SSS so Skaličanmi pri pamätnej tabuli P. Bunčáka, ktorá je umiestnená na budove Mestskej knižnici v Skalici /album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a05-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0035-jpg/ Pamätná tabuľa Pavla Bunčáka na budove Mestskej knižnice Skalica /album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a06-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0037-jpg/ Riaditeľka Mestskej knižnice Skalica Ľubica Rozborilová previedla účastníkov spomienky po knižnici, v ktorej kedysi bývala rodina Bunčákovcov s malým Pavlom Bunčákom
/album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a07-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0045-jpg/ Skalické námestie, vpravo morový stĺp /album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a08-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0046-jpg/ Sacha kráľa Ľudovíta I. Veľkého, ktorý daroval Skalici metské práva, na základe čoho sa Skalica stala slobodným kráľovským mestom /album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a09-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0048-jpg/ Pamtná tabuľa F. V. Sasinka, ktorý pôsobil v Skalici
/album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a10-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0050-jpg/ Zástupcovia SSS položili veniec k tabui F. V. Sasinka. Zľava J. Tazberík, M. Bielik, P. Dinka a J. Rezník /album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a11-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0057-jpg/ Záhorské múzeum v Skalici /album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a12-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0067-jpg/ Riaditeľka Záhorského múzea v Skalici Viera Drohošová zozanmuje zástupcov SSS s históriou a činnosťou múzea
/album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a13-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0071-jpg/ Zástupcovai SSS J. Čomaj (vľavo), P. Blaha, E. Fordinálová a skalický spisovateľ J. Špaček /album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a14-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0089-jpg/ Zástupcovia SSS R. Michelko (vľavo), J. Tazberík, J. Čomaj a A. Blaha /album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a15-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0083-jpg/ Skalický spisovateľ M. Brűck
/album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a16-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0061-jpg/ Monografia Mesta Skalica /album/zastupcovia-sss-si-v-skalici-uctili-100-vyrocie-narodenia-basnika-pavla-buncaka/a17-skalica-buncak-vyrocie-4-3-2015-img-0146-jpg/ Búda, ktorá kedysi patrila básnikov Pavlovi Bučákovi