Viera Jančovičová, riaditeľka Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre, Miroslav Bielik, predseda SSS, a Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS. Slávnostné zasadnutie Predstavenstva SSS 22. 10. 2015. Foto: Š. Cifra

Viera Jančovičová, riaditeľka Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre, Miroslav Bielik, predseda SSS, a Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS. Slávnostné zasadnutie Predstavenstva SSS 22. 10. 2015. Foto: Š. Cifra