Niekdajšia evanjelická fara v Modre, na ktorej žil a pracoval ev. kňaz Karol Štúr, brat Ľudovíta Štúra, a na ktorej Ľ. Štúr našiel r. 1848 útočisko. Foto: Š. Cifra

Niekdajšia evanjelická fara v Modre, na ktorej žil a pracoval ev. kňaz Karol Štúr, brat Ľudovíta Štúra, a na ktorej Ľ. Štúr našiel r. 1848 útočisko. Foto: Š. Cifra