Niekdajší náhrobný kameň Ľudovíta Štúra na Modranskom cintoríne. Foto: Š. Cifra

Niekdajší náhrobný kameň Ľudovíta Štúra na Modranskom cintoríne. Foto: Š. Cifra