Slávnostné zasadnutie Predstavenstva SSS v Modre 22. 10. 2015. Foto: Š. Cifra

Slávnostné zasadnutie Predstavenstva SSS v Modre 22. 10. 2015. Foto: Š. Cifra