Veniec SSS na hrobe Ľudovíta Štúra v Modre 22. 10. 2015

Veniec SSS na hrobe Ľudovíta Štúra v Modre 22. 10. 2015