Pamätná tabuľa na niekdajšej evanjelickej fare v Modre. Foto: Š. Cifra

Pamätná tabuľa na niekdajšej evanjelickej fare v Modre. Foto: Š. Cifra