Z výstavy Ženy v národnoemancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre

Z výstavy Ženy v národnoemancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre