Bieloruskí spisovatelia na Slovensku (20. až 27. 6. 2015)

/album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a01-namestnicka-img-0123-jpg1/ Z prijatia bieloruských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov v Primaciálnom paláci. V strede námestníčka primátora hl. m. SR Bratislavy Iveta Plšeková, vľavo riaditeľ Mestskej Knižnice v Bratislave Juraj Šebesta /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a02-delegacia-img-0119-jpg1/ Bieloruskí hostia s predsedom SSS počas prijatia v Primaciálnom paláci v Bratislave /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a03-smer-hbh-img-0129-jpg/ Bieloruskí spisovatelia a kultúrni pracovníci vystupujú po Beblavého ulici na Bratislavský hrad
/album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a04-na-bh-img-0133-jpg/ Bieloruskí spisovatelia a kultúrni pracovníci na Bratislavskom hrade /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a05-obed-img-0138-jpg/ Bieloruskí spisovatelia a kultúrni pracovníci v Klube slovenských spisovateľov. Stojaci: riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a06-obed-img-0141-jpg/ Anatoľ Butevič, podpredseda Bieloruského fondu kultúry, člen Zväzu spisovateľov Bieloruska, ďakuje slovenským zástupcom za pohostinnosť a program v Bratislave
/album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a07-bielik-img-0144-jpg/ Predseda SSS Miroslav Bielik otvára spoločný program pri príležitosti 80. výročia cesty bieloruského básnika Janka Kupalu po Slovensku /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a08-riaditelka-kp-img-0150-jpg/ Riaditeľka Štátneho múzea Janka Kupalu v Minsku Alena Ľaškevičová (vľavo) a profesorka bieloruského jazyka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre Natália Korina /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a09-tazberik-img-0158-jpg/ Tajomník SSS Ján Tazberík prednáša pozdravný list, ktorý bieloruskej delegácii zaslal minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák
/album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a11-trus-img-0161-jpg/ Mikalaj Trus, vedúci katedry bieloruskej filológie Bieloruskej štátnej technologickej univerzity V Minsku, ktorý napísal knihu o ceste Janka Kupalu po Slovensku /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a12-raiditelka-lhm-bb-img-0162-jpg/ Riaditeľka Hudobného a literárneho múzea – ŠVK v Banskej Bystrici Soňa Šváčová (vľavo) informovala o bohatej spolupráci so Štátnym múzeom J. Kupalu /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a12-velvyslanec-br-img-0147-jpg/ Bieloruský veľvyslanec na Slovensku Vladimír Serpikov predniesol ďakovný list bieloruského ministra kultúry slovenskému diplomatovi Mariánovi Servátkovi
/album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a13-prac-ljm-bb-img-0166-jpg/ Odborná pracovníčka Hudobného a literárneho múzea – ŠVK v Banskej Bystrici (vľavo) informuje o spolupráci múzeí a pripravovaných aktivitách /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a14-byvaly-minister-img-0168-jpg/ Anatoľ Butevič, podpredseda Bieloruského fondu kultúry, člen Zväzu spisovateľov Bieloruska /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a15-sefredaktorka-lau-img-0169-jpg/ Tatiana Sivecová (Sivec), hlavná redaktorka týždenníka Litaratura i mastactva (Literatúra a umenie)
/album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a16-sefredkaotrka-k-img-0175-jpg/ Ľudmila Rublevskaja, analytička denníka Sovietskaja Belorussija, členka Zväzu spisovateľov Bieloruska /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a17-makaraimg-0185-jpg/ Člen SSS, básnik Sergej Makara prezentuje príležitostný bulletin Vzájomné poznanie kultúrnych hodnôt: Bielorusko a Slovensko /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a18-bielorusi-img-0189-jpg/ Bieloruskí hostia
/album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a19-telegram-img-0198-jpg/ Marián Servátka (druhý sprava) číta list Janka Kupalu. Vľavo predseda SSS Miroslav Bielik, vpravo bieloruský veľvyslanec na Slovensku Vladimír Serpikov a Natália Korina, profesorka bieloruského jazyka na Univerzite KF v Nitre /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a20-tazberik-dinka-img-0146-jpg/ Podujatie zaznamenávali pracovníci druhého celonárodného kanála Bieloruskej televízie. Vpravo (v popredí) tajomník SSS Ján Tazberík, podpredseda SSS Pavol Dinka a literárny kritik Alexander Halvoník /album/bieloruski-spisovatelia-na-skovensku/a21-reznik-img-0187-jpg/ Hostia podujatia. Vpravo spisovateľ Viktor Timura a básnik Ján Rezník