Členovia Predstavenstva SSS v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre 22. 10. 2015. Foto: Š. Cifra

Členovia Predstavenstva SSS v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre 22. 10. 2015. Foto: Š. Cifra