Bieloruskí spisovatelia a kultúrni pracovníci v Klube slovenských spisovateľov. Stojaci: riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély

Bieloruskí spisovatelia a kultúrni pracovníci v Klube slovenských spisovateľov. Stojaci: riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély