Riaditeľka Štátneho múzea Janka Kupalu v Minsku Alena Ľaškevičová (vľavo) a profesorka bieloruského jazyka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre Natália Korina

Riaditeľka Štátneho múzea Janka Kupalu v Minsku Alena Ľaškevičová (vľavo) a profesorka bieloruského jazyka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre Natália Korina