Predseda SSS Miroslav Bielik otvára spoločný program pri príležitosti 80. výročia cesty bieloruského básnika Janka Kupalu po Slovensku

Predseda SSS Miroslav Bielik otvára spoločný program pri príležitosti 80. výročia cesty bieloruského básnika Janka Kupalu po Slovensku