Riaditeľka Hudobného a literárneho múzea – ŠVK v Banskej Bystrici Soňa Šváčová (vľavo) informovala o bohatej spolupráci so Štátnym múzeom J. Kupalu

Riaditeľka Hudobného a literárneho múzea – ŠVK v Banskej Bystrici Soňa Šváčová (vľavo) informovala o bohatej spolupráci so Štátnym múzeom J. Kupalu