Hostia podujatia. Vpravo spisovateľ Viktor Timura a básnik Ján Rezník

Hostia podujatia. Vpravo spisovateľ Viktor Timura a básnik Ján Rezník