Z prijatia bieloruských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov v Primaciálnom paláci. V strede námestníčka primátora hl. m. SR Bratislavy Iveta Plšeková, vľavo riaditeľ Mestskej Knižnice v Bratislave Juraj Šebesta

Z prijatia bieloruských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov v Primaciálnom paláci. V strede námestníčka primátora hl. m. SR Bratislavy Iveta Plšeková, vľavo riaditeľ Mestskej Knižnice v Bratislave Juraj Šebesta