Anatoľ Butevič, podpredseda Bieloruského fondu kultúry, člen Zväzu spisovateľov Bieloruska, ďakuje slovenským zástupcom za pohostinnosť a program v Bratislave

Anatoľ Butevič, podpredseda Bieloruského fondu kultúry, člen Zväzu spisovateľov Bieloruska, ďakuje slovenským zástupcom za pohostinnosť a program v Bratislave