Odborná pracovníčka Hudobného a literárneho múzea – ŠVK v Banskej Bystrici (vľavo) informuje o spolupráci múzeí a pripravovaných aktivitách

Odborná pracovníčka Hudobného a literárneho múzea – ŠVK v Banskej Bystrici (vľavo) informuje o spolupráci múzeí a pripravovaných aktivitách