Tatiana Sivecová (Sivec), hlavná redaktorka týždenníka Litaratura i mastactva (Literatúra a umenie)

Tatiana Sivecová (Sivec), hlavná redaktorka týždenníka Litaratura i mastactva (Literatúra a umenie)