Anatoľ Butevič, podpredseda Bieloruského fondu kultúry, člen Zväzu spisovateľov Bieloruska

Anatoľ Butevič, podpredseda Bieloruského fondu kultúry, člen Zväzu spisovateľov Bieloruska