NOMINÁCIE KNÍH ZA ROK 2018 – súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry vydané v minulom kalendárnom roku a v rámci nich môže udeliť aj prémie. Udeľovanie cien a prémií sa riadi podľa Štatútu výročných cien SSS (ďalej Štatút), ktorý schválilo Predstavenstvo SSS (PSSS) 14. 11. 2017 a novelizovalo 30. 4. 2019. Zloženie odbornej komisie (ďalej komisia) súťaže schvaľuje PSSS. Komisia má mať spravidla 10 členov, jej činnosť koordinuje podľa Štatútu tajomník SSS, ktorý je jej riadnym členom s hlasovacím právom. Komisia pracuje v sekciách vytvorených podľa kategórií. (Pritom sa uplatňuje pravidlo, že ak je členom komisie autor, ktorý v sledovanom roku vydal knihu, nehodnotí kategóriu, v ktorej mu kniha vyšla.)

V tomto roku autori a vydavatelia prihlásili do súťaže celkovo 61 kníh slovenskej pôvodnej literatúry, ktoré vyšli v roku 2018 – z toho v kategórii Poézia 24 kníh, v kategórii Próza 18 kníh, v kategóriách Literatúra pre deti a mládež 5 kníh, v kategórii Literatúra faktu 9 kníh a v kategóriách Literárna veda a esejistika 5 kníh.

Odborná komisia pracovala v zložení: Štefan Cifra (tajomník SSS a komisie), Dalimír Hajko, Tatiana Jaglová, Katarína Koláriková, Zuzana Kováčová, Július Lomečík, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá a Igor Válek. Návrh zoznamu nominovaných kníh na ceny a prémie SSS, ktorý tvorí spravidla tri nominácie za každú kategóriu, podľa hodnotenia porotcov zostaví a predkladá na zasadnutie PSSS tajomník SSS.

Odborná porota v tomto roku navrhla 20 NOMINOVANÝCH KNÍH NA CENY A PRÉMIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV. Nominácie sú zoradené abecedne.

Spomedzi nominovaných kníh sa uskutoční anketa o CENU ČITATEĽA 2019 (viac TU).

 

NOMINÁCIE KNÍH ZA ROK 2018

 

A. POÉZIA – Cena Milana Rúfusa

Mária Bátorová:

Bratislava: VSSS, 2018, 1. vyd., 95 s., ISBN 978-80-8202-059-8

Simona Dolníková: Polychromatické jablko

1. vyd., Bratislava: SSS v EMSA ČD, 2018, 84 s., ISBN 978-80-8194-103-0

Karel Klatt: Květ se větrem uklání včelám

Bratislava: VSSS, 2018, 1. vyd., 88 s., ISBN 978-80-8202-052-9

Martin Vlado: stále si myslím že existuje to miesto

Košice: Vydavateľstvo Pectus, 2018, 1. vyd., 72 s., ISBN 978-80-89435-32-6

 

B. PRÓZA – Cena Ladislava Ťažkého

Renáta Bojničanová: Kolovrat

Bratislava: VSSS, 2018, 1. vyd., 134 s., ISBN 978-80-8202-022-2

Pavol Ičo: Podchod

Bratislava: SSS v EMSA ČD, 1. vyd., 139 s., ISBN 978-80-8194-104-7

Tatiana Jaglová: Medúza na prvom poschodí: Vzdala sa lásky, lebo bol Rus

Bratislava: Marenčin PT, 1. vyd., 2018, 108 s., ISBN 978-80-569-0191-5

Milka Zimková: Nerieš to

Bratislava: VSSS, 2018, 1. vyd., 316 s., ISBN 978-80-8202-014-7

 

C. LITERATÚRA FAKTU – Cena Vladimíra Ferka

Jozef Banáš: Prebijem sa! Štefánik: Muž železnej vôle

1. vyd., Bratislava: Ikar, 2018, 472 s., ISBN 978-80-551-650-4

Viktor Timura: Odklínanie histórie a pravdy o vzťahoch Západu k Slovanom

1. vyd., Bratislava: Eko-konzult, 2018, 240 s., ISBN 978-80-807-9266-4

Pavol Vitko: Pokoriteľ Alsterufera: The humiliator of the Alsterufer

Bratislava: Vojenská podporná nadácia, 1. vyd., vyšlo v roku 2018, 526 s., ISBN 978-80-972190-2-4

 

D. LITERATÚRA PRE DETI – Cena Márie Ďuríčkovej

Ondrej Klenovský: Rozprávky medzi riadkami

Bratislava: VSSS, 2018, 1. vyd., 87 s., ISBN 978-80-8202-081-9

Katarína Mosnáková-Bagľašová: Ako sa pevná linka Inka zoznámila s mobilom

Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum; Bratislava: VSSS, 2018, 1. vyd., 24 s., ISBN 978-86-7103-501-9, (SVC), ISBN 978-80-8202-069-7 (VSSS)

Viera Švenková: Anička je veľkáčka

1. vyd., Bratislava: VSSS, 2018, 63 s., ISBN 978-80-8202-055-0

 

E. LITERATÚRA PRE MLÁDEŽ – Cena Kláry Jarunkovej

Katarína Mikolášová: Príbehy z prameňa

Bratislava: VSSS, 2018, 1. vyd., 104 s., ISBN 978-80-8202-068-0

Lena Riečanská: Niečo ti pošepkám

Bratislava: VSSS, 2018, 1. vyd., ISBN 978-80-8202-065-9

Iva Vranská-Rojková: Tatrínski orli

Bratislava: VSSS, 2018, 240 s., 1. vyd., ISBN 978-80-8202-026-0

 

F. ESEJISTIKA, LITERÁRNA VEDA – Cena Alexandra Matušku

Igor Daniš: Nereálne očakávania: Ekonomika, politika, spoločnosť, migrácia, vzdelávanie

Bratislava: VSSS, 2018, 1. vyd., 207 s., ISBN 978-80-8202-028-4

Pavol Dinka – Petr Žantovský: Slovensko-české, česko-slovenské NECENZUROVANÉ eseje a úvahy

1. vyd., Bratislava: VSSS, 2018, 195 s., ISBN 978-80-8202-053-6

Dalimír Hajko: Slovenské provokácie: Príbehy úzkostí a nádejí

Bratislava: VSSS, 1. vyd., 2018, 233 s., ISBN 978-80-8194-093-4