Ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov za knihy vydané v roku 2018 – CENA ČITATEĽA (DO 20. 10. 2019)

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE CENA ČITATEĽA!

Do súťaže o Cenu čitateľa sú zaradené NOMINOVANÉ KNIHY v rámci celoštátnej súťaže o Ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (SSS), vydané v roku 2018. Súťaž o Cenu čitateľa bude trvať od 18. septembra do 20. októbra 2019.

V tomto roku autori a vydavatelia prihlásili do súťaže celkovo 61 kníh slovenskej pôvodnej literatúry.  Odborná porota do záverečného kola súťaže navrhla v rámci jednotlivých kategórií 20 nominovaných kníh (viac TU).

Každý účastník súťaže o Cenu čitateľa môže hlasovať maximálne za TRI KNIHY (zo všetkých kategórií). Ak budete hlasovať pomocou elektronického FORMULÁRA, vyplňte povinné osobné údaje, ktoré slúžia najmä na to, aby sme predišli opakovanému hlasovaniu toho istého čitateľa za jednu knihu. Hlasovať môžete aj e-mailom na adresu  literarny.tyzdennik@gmail.com – s heslom: "Cena čitateľa". Do súťaže sa môžete zapojiť aj fyzickou poštou, v takom prípade svoje návrhy pošlite na adresu Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1, takisto s heslom: "Cena čitateľa". V súlade s predpismi o ochrane osobných údajov nebude nikde uverejnené vaše meno či e-mail.

Po skončení súťaže výsledky súťaže čitateľa zrekapitulujeme a víťaznú knihu Ceny čitateľa vyhlásime v čase 27. medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka 2018 v Inchebe, ktorý sa koná 7. – 10. novembra 2019 – spolu s vyhlásením víťazov celoštátnej súťaže o ceny a prémie SSS. Spomedzi všetkých hlasujúcich troch vyžrebujeme a odmeníme hodnotnými knihami z produkcie Vydavateľstva SSS, Spolku slovenských spisovateľov (vydavateľ), resp. Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky (EMSA ČD).

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS

FORMULÁR – Cena čitateľa 2019

OZNAČTE MAXIMÁLNE TRI KNIHY (zo všetkých kategórií), vyplňte povinné údaje, ktoré sú označené hviezdičkou, a formulár odošlite. Ďakujeme.

POZOR! Z CELÉHO ZOZNAMU OZNAČTE MAXIMÁLNE TRI KNIHY!