Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov

NOMINÁCIE KNÍH ZA ROK 2019

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry, vydané v minulom kalendárnom roku, a v rámci nich môže udeliť aj prémie. Udeľovanie cien a prémií sa riadi podľa Štatútu výročných cien SSS (ďalej Štatút), ktorý schválilo Predstavenstvo SSS (PSSS) 14. 11. 2017 a novelizovalo 30. 4. 2019. Zloženie odbornej komisie (ďalej komisia) súťaže schvaľuje PSSS, jej činnosť koordinuje podľa Štatútu tajomník SSS, ktorý je jej riadnym členom s hlasovacím právom. Komisia pracuje v sekciách vytvorených podľa kategórií. (Pritom sa uplatňuje pravidlo, že ak je členom komisie autor, ktorý v sledovanom roku vydal knihu, nehodnotí kategóriu, v ktorej mu kniha vyšla.)
Do tohtoročnej súťaže kníh, ktoré vyšli v roku 2019, prišlo 85 kníh.
Odborná komisia pracovala v zložení: Štefan Cifra (tajomník SSS a komisie), Alexander Halvoník, Tatiana Jaglová, Katarína Koláriková, Zuzana Kováčová, Július Lomečík, František Ruščák, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá a Igor Válek.
Návrh zoznamu nominovaných kníh na ceny a prémie SSS, ktorý tvorí spravidla tri nominácie za každú kategóriu, podľa hodnotenia porotcov zostavuje a predkladá na vedomie členom PSSS tajomník SSS. Nominácie sú zoradené abecedne.
Spomedzi nominovaných kníh sa uskutočňuje  ANKETA o Cenu čitateľa  na webových stránkach SSS.

 

A. POÉZIA – Cena Milana Rúfusa

a) Miroslav Bielik: Čas večne prítomný: Staré i nové dumky

Ilustroval akademický maliar profesor Stanislav Balko

Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 244 s., ISBN 978-80-8202-087-1

b) Ondrej Nagaj: Návratky

Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2019, 1. vyd., 96 s., ISBN 978-80-8194-110-8

c) Lydie Romanská: Nepokojná strieborná molekula: Priestor medzi mužmi

Bratislava: SSS, 2019, 1. vyd., 68 s., ISBN 978-80-8194-115-3

d) Jana Šimulčíková: Lyrika do kufríka

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 72 s., ISBN 9788081941092

 

B. PRÓZA – Cena Ladislava Ťažkého

a) Etela Farkašová: Hodiny lietania

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 303 s., ISBN 978-80-8202-106-9 (viaz.)

b) Peter Holka: Súhvezdie tety July

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 167 s., ISBN 978-80-8194-111-5 (viaz.)

c) Vladimír Kubš: Vieš, čo je fado?: O koncoch jedného kantora

Banská Bystrica: Signis, 2019, 1. vyd., 248 s., ISBN 978-8-99936-03-05

 

C. LITERATÚRA FAKTU – Cena Vladimíra Ferka

a) Ivan Kučma: Hurban III.: Medzi Stalinom a Rooseveltom

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 286 s., ISBN 978-80-8202-107-6 (viaz.)

b) Jozef Leikert: Ukradnutá mladosť

Bratislava: Ikar, 2019, 1. vyd., 384 s., ISBN 9788055170947 (viaz.)

c) Ivan Szabó: Kladivom na kráľovnú

Bratislava: Perfekt, 2019, 1. vyd., 96 s., ISBN 978-80-8046-937-5 (viaz.)

 

D. ESEJISTIKA A LITERÁRNA VEDA

D.1 Cena Alexandra Matušku za esejistiku

a) Pavol Dinka: Stretnutia s krutým partnerom: Eseje o spoločnosti, kultúre a literatúre

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 173 s., ISBN 978-80-8202-115-1 (viaz.)

b) Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 224 s., ISBN 978-80-8202-082-6 (viaz.)

 

D.2 Cena Alexandra Matušku za literárnu vedu

a) Dalimír Hajko: Literatúra ako existenciálna komunikácia

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 167 s., ISBN 978-80-8202-103-8

 

E. LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ

E.1 Cena Márie Ďuríčkovej za literatúru pre deti

a) Eva Kuciaková-Humajová – Peter Mišák: Brezulienka

Fotografie Eva Kuciaková-Humajová

Bratislava: VSSS, 2019, 1. vyd., 69 s., ISBN 978-80-8202-098-7 (viaz.)

b) Marta Hlušíková: Aprílová brada a iné švihnuté básne

Ilustrovala Eva Šimonová

Bratislava: Slovart, 2019, 1. vyd., 60 s., ISBN 978-80-89429-76-9

c) Milan Kenda: Gúľala sa ku mne guľa

Ilustroval Ján Mikulčík

Bratislava: Daxe, 2019, 1. vyd., 80 s., ISBN 9788089429783

 

E.2 Cena Kláry Jarunkovej za literatúru pre mládež

a) Ondrej Sliacky: Turecká studnička: Povesti z osmanských čias

Ilustroval Peter Uchnár

Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2019, 1. vyd., 160 s., ISBN 9788081152870

b) Jana Bodnárová: Sabínkine prázdniny: Gréta teta a podivní obyvatelia jedného domu

Ilustroval Martin Kellenberger

Bratislava: Perfekt, 2019, 1. vyd., 80 s., ISBN 9788080469269

c) Peter Karpinský: Med z ľadových kvetov

Ilustrovala Zuzana Bočkayová Bruncková

Bratislava: Perfekt, 2019, 1. vyd., 128 s., ISBN 978-80-8046-944-3

 

IN MEMORIAM

* Peter Glocko: Kto nosí kominárom šťastie

Ilustroval Martin Kellenberger

Bratislava: Daxe, 2019, 1. vyd. 64 s., ISBN 9788089429769