SÚŤAŽ O CENY A PRÉMIE SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, KTORÉ VYŠLI V ROKU 2020

LAUREÁTKA CENY ČITATEĽA

Danuša Dragulová-Faktorová: Komu patrí slniečko (Daxe)

Ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov za knihy vydané v roku 2020

CENA ČITATEĽA 2020 (do 10. decembra 2021)

Autori a vydavatelia prihlásili do tohto ročníka súťaže o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (SSS) celkovo 54 kníh slovenskej pôvodnej literatúry, ktoré vyšli v roku 2020 – z toho v kategórii POÉZIA 17 kníh, v kategórii PRÓZA 16 kníh, v kategórii LITERATÚRA FAKTU 5 kníh, v kategórii LITERÁRNA VEDA A ESEJISTIKA 8 kníh a v kategórii LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ 9 kníh. Nominácie kníh do záverečného kola súťaže podľa Štatútu výročných Cien SSS navrhla odborná komisia (bližšie na s. 9).

V súťaži o CENU ČITATEĽA 2019 čitatelia dostávajú príležitosť sami rozhodnúť o najúspešnejšej knihe z ich pohľadu. Hlasovať môžete na webovej stránke SSS v rubrike O NÁS/CENY A PRÉMIE SSS (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/ceny-a-premie-sss). Vo FORMULÁRI je zoznam nominovaných kníh, z ktorých môžete odovzdať svoj hlas najviac trom knižným titulom.

Súťaž o Cenu čitateľa potrvá do 10. decembra 2021.

Súťaž je neanonymná, t. j. pri hlasovaní musíte uviesť svoje meno, priezvisko a e-mail (nebudeme ho uverejňovať), aby sme zabezpečili, že ten istý hlasujúci nebude opakovane hlasovať za niektorú z kníh.

Výsledky súťaže čitateľov zrekapitulujeme a názov víťaznej knihy Ceny čitateľa uverejníme v Literárnom týždenníku (LT), ako aj na webových stránkach LT a SSS. Spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme troch víťazov, ktorí získajú knižné dary od Vydavateľstva SSS, Spolku slovenských spisovateľov (vydavateľ), resp. z Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky (EMSA ČD).

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a tajomník komisie súťaže

 

V ankete CENA ČITATEĽA už hlasovalo: 360 respondentov (10. 12. 2021)

 

***

HLASOVACÍ LÍSTOK, KTORÝ BUDE MAŤ VIAC AKO TRI HLASY, BUDE NEPLATNÝ!

FORMULÁR – Cena čitateľa

OZNAČTE MAXIMÁLNE TRI KNIHY (zo všetkých kategórií), vyplňte povinné údaje, ktoré sú označené hviezdičkou, a formulár odošlite. Ďakujeme.