Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov

NOMINÁCIE KNÍH ZA ROK 2017

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) každoročne udeľuje ceny, ktorými oceňuje významné diela pôvodnej literatúry vydané v minulom kalendárnom roku a v rámci nich môže udeliť aj prémie. Udeľovanie cien a prémií sa riadi podľa Štatútu výročných cien Spolku slovenských spisovateľov (ďalej Štatút), ktorý schválilo Predstavenstvo SSS (PSSS) 14. 11. 2017. Zloženie odbornej komisie (ďalej komisia) súťaže schvaľuje PSSS. Komisia má mať 7 – 9 členov, jej činnosť koordinuje podľa Štatútu tajomník SSS, ktorý je jej riadnym členom s hlasovacím právom. Komisia pracuje v sekciách vytvorených podľa kategórií. Pritom sa uplatňuje pravidlo, že ak je členom komisie autor, ktorý v sledovanom roku vydal knihu, nehodnotí kategóriu, v ktorej mu kniha vyšla.
Tohtoročná komisia pracovala v zložení: Štefan Cifra (tajomník SSS a predseda komisie), Dalimír Hajko, Tatiana Jaglová, Katarína Kolláriková, Zuzana Kováčová, Július Lomenčík, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá a Igor Válek. Návrh zoznamu nominovaných kníh na ceny a prémie SSS, ktorý tvorí spravidla tri nominácie za každú kategóriu, predložil na zasadnutie PSSS 4. 9. 2018 tajomník SSS. Nominácie sú zoradené abecedne.

 

Nominácie na Cenu Milana Rúfusa ZA POÉZIU

* Oľga Gluštíková: Atlas biologických žien

Bratislava: Brefit-e, 1. vyd., 63 s., ISBN 978-80-8194-067-5. Edícia mladých slovenských autorov časopisu Dotyky (brož)

* Jana Melcerová: Žmúrim do tmy

Fotografie: Renáta Černayová. Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 1. vyd. 100 s., ISBN 9788081940347 (viaz)

* Jaroslav Rezník: Keď stíchne naša krv

Ilustrácie: Martin Kellenberger. Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2017, 1. vyd., 96 s., ISBN 9788080619817 (viaz)

Nominácie na Cenu Ladislava Ťažkého ZA PRÓZU

* Etela Farkašová: Scenár

Ilustrácie: Květoslava Fulierová. Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 1. vyd., 347 s., ISBN 9788080619954 (brož.)

* Jaroslav Klus: Pseudologia phantastica

Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2017, 1. vyd., 231 s., ISBN 978-80-8061-985-5 (viaz)

* Ľuboš Jurík: Všetky moje poviedky

Bratislava: AlleGro, 2017, 1. vyd., 528 s., ISBN 9788097261559 (viaz.)

* Peter Mišák: Alicine psy

Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2017, 1. vyd., 161 s., ISBN 978-80-8061-999-2 (viaz.)

Nominácie na Cenu Márie Ďuríčkovej ZA LITERATÚRU PRE DETI

Marta Hlušíková: Len sa teš, Pampúch

Ilustrácie: Juraj Martiška. 1. vyd. Bratislava: Perfekt, 2017, 72 s., ISBN 978-80-8046-866-8 (viaz.)

* Jozef Kollár: Keď ťa chytím, tak ťa zjem!: Veľká detektívna naháňačka myšiaka Tima a Cyrila

Ilustrácie: Juraj Martiška. Bratislava: Ikar, 1. vyd., 64 s., ISBN 9788055154442 (viaz)

* Viera Švenková: Anička má farbičky

Ilustrácie: Anna Gajová. Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2017, 1. vyd., 64 s., ISBN 978-80-8202-044-8 (viaz.)

Nominácie na Cenu Kláry Jarunkovej ZA LITERATÚRU PRE MLÁDEŽ

* Margita Ivaničková: S troma psami za pätami: Zvieratá vedia o nás viac, ako si myslíme

Ilustrácie: Juraj Oravec. Bratislava: SSS, 2017, 1. vyd., 104 s., ISBN 978-80-89727-83-4 (viaz.)

* Jaroslava Kuchtová: Keby som mal brata

Ilustrácie: Viktor Csiba. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2017, 1. vyd., 160 s., ISBN 978-80-10-03102-3 (viaz. )

* Lenka Riečanská: Sladkých štrnásť s horkou príchuťou

Ilustrácie: Lucia Zajac-Valová. Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 2017, 1. vyd., 144 s., ISBN 978-80-8061-993-0 (viaz.)

Nominácie na Cenu Alexandra Matušku ZA LITERÁRNU VEDU ALEBO ESEJISTIKU

* Pavol Dinka: Láska k moci a moc lásky

Bratislava: Vydavateľstvo SSS, 1. vyd., 344 s., ISBN 978-80-8061-984-8 (viaz.)

* Dalimír Hajko: Básnický svet Jozefa Leikerta

Bratislava: Veda, 2017, 1. vyd., 248 s., ISBN 978-80-224-1563-7 (viaz.)

* Július Lomenčík: S hlbokou vierou v človeka

Bratislava: Slovart, 2017, 1. vyd., 295 s., ISBN 978-80-556-2885-1 (viaz.)

Nominácie na Cenu Vladimíra Ferka ZA LITERATÚRU FAKTU

* Michal Habaj: Objavné cesty staroveku

Bratislava: Perfekt, 2017, 1. vyd., 192 s., ISBN 9788080468286 (viaz.)

* Leopold Moravčík: Čína na konci Dlhého pochodu

Bratislava: Perfekt, 2017, 1. vyd., 288 s., ISBN 978-80-8046-821-7 (viaz.)