Ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov za knihy vydané v roku 2019 – CENA ČITATEĽA (DO 30. 11. 2020)

Vyhlásenie výsledkov tohtoročnej súťaže o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (SSS) sa v dôsledku protipandemických opatrení nemôže uskutočniť ako po iné roky – v čase medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka –, keďže veľtrh sa t. r. nekoná. Autori a vydavatelia prihlásili do tohto ročníka súťaže celkovo 85 kníh slovenskej pôvodnej literatúry, ktoré vyšli v roku 2019 – z toho v kategórii POÉZIA 26 kníh, v kategórii PRÓZA 13 kníh, v kategórii LITERATÚRA FAKTU 20 kníh, v kategórii LITERÁRNA VEDA A ESEJISTIKA 6 kníh a v kategórii LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ 20 kníh. Odborná porota do záverečného kola súťaže navrhla podľa Štatútu výročných Cien SSS v rámci jednotlivých kategórií 20 nominovaných kníh (VIAC TU). V súťaži o CENU ČITATEĽA 2019 čitatelia dostávajú príležitosť sami rozhodnúť o najúspešnejšej knihe z ich pohľadu.

Každý účastník súťaže o Cenu čitateľa môže hlasovať maximálne za TRI KNIHY (zo všetkých kategórií).

Hlasovať môžete na webovej stránke SSS (v rubrike O NÁS/CENY A PRÉMIE SSS) – prostredníctvom elektronického FORMULÁRA (DOLU).

Hlasovať môžete aj e-mailom na adresu  literarny.tyzdennik@gmail.com – s heslom: "Cena čitateľa". Do súťaže sa môžete zapojiť aj fyzickou poštou, v takom prípade svoje návrhy pošlite na adresu Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1, takisto s heslom: "Cena čitateľa". V súlade s predpismi o ochrane osobných údajov nebude nikde uverejnené vaše meno či e-mail.

Súťaž o Cenu čitateľa potrvá od 12. novembra do 30. novembra 2020.

Súťaž je neanonymná, t. j. pri hlasovaní musíte uviesť svoje meno, priezvisko a e-mail (nebudeme ho uverejňovať), aby sme zabezpečili, že nebude opakovane hlasovať za niektorú z kníh ten istý hlasujúci. Výsledky súťaže čitateľa zrekapitulujeme a víťaznú k nihu Ceny čitateľa uverejníme v Literárnom týždenníku, ako aj na webových stránkach LT a SSS. Spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme troch víťazov, ktorí získajú knižné dary od Vydavateľstva SSS, Spolku slovenských spisovateľov (vydavateľ), resp. Edície mladých slovenských autorov časopisu Dotyky (EMSA ČD).

ŠTEFAN CIFRA, tajomník SSS a tajomník komisie súťaže

 

FORMULÁR – Cena čitateľa 2020

OZNAČTE MAXIMÁLNE TRI KNIHY (zo všetkých kategórií), vyplňte povinné údaje, ktoré sú označené hviezdičkou, a formulár odošlite. Ďakujeme.

POZOR! Z CELÉHO ZOZNAMU OZNAČTE MAXIMÁLNE TRI KNIHY!