Ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov – VÝSLEDKY súťaže kníh za rok 2018

 


Vydávanie Literárneho týždenníka v roku 2018 sa realizuje aj vďaka finančnej podpore z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.